Werkzaamheden

De werkzaamheden van de beschermingsbewindvoerder zijn o.a.;

Het openen van een beheerrekening en zakgeldrekening
– Het aanschrijven van alle instanties waarmee u nu al mee te maken hebt
– Zorgdragen dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen
– Maken budgetplan (overzicht inkomsten en uitgaven)
– Betalen vaste lasten (huur, gas, water licht, ziektekosten en telefoon) en leefgeld
– Betalen andere rekeningen
– Invullen belastingaangifte (box I) en aanvragen diverse heffingskortingen
– Aanvragen huur-en zorg- en andere toeslagen via de Belastingdienst
– Aanvragen bijzondere bijstand, minimaregelingen e.d.
– Aanvragen offertes voor meest noodzakelijke verzekeringen
– Opzeggen van overbodige abonnementen, verzekeringen of produkten
– Aanvragen kwijtscheldingen, uitstel van betaling of verlegging peiljaar
– Inventariseren van schulden
– Doorleiden naar schuldhulpverlenende instantie indien schulden problematisch zijn
– Eventuele aanvraag wettelijke schuldsanering
– Toezicht op beslagleggers of de beslagvrije voet wel goed berekend is
– Treffen van (tijdelijke) betalingsregelingen ter voorkoming van beslaglegging of afsluiting.
– Declareren nota’s bij uw ziektekostenverzekering
– Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan kantonrechter

logo-9-7-2013