Voor wie?

Voor wie Beschermingsbewind

Als u problematische schulden heeft of als u tijdelijk of langdurig niet in staat bent om voor uw eigen financiën te zorgen?

Wanneer en hoe lang onder bewind?

Vanaf 18 jaar kan u onder bewind worden gesteld.
Wordt u binnenkort 18 jaar dan kan in overleg met ouders of voogd beschermingsbewind al vast aangevraagd worden omdat de procedure van aanmelden tot de uitspraak van de rechter wel enige tijd in beslag neemt.

De aanvraagprocedure voor Beschermingsbewind

Na het eerste intake gesprek gaan we samen de koers bepalen of beschermingsbewind de juiste maatregel is voor u.
Bij de aanvraag voor beschermingsbewind hoort een medische verklaring van uw arts of hulpverlener. Ook dienen akkoordverklaringen van familieleden bijgevoegd te worden. Soms kan hier niet aan voldaan worden, er moet wel een goede reden voor zijn.  Niet iedereen hoeft naar de zitting, soms is de situatie zo duidelijk voor de kantonrechter uit de stukken dat u niet hoeft te komen. Het beleid per rechtbank is verschillend.

De aanvraag wordt verzorgd door Presidio Bewind & Beheer.

logo-9-7-2013