Privacybeleid

Privacyverklaring

Presidio Bewind & Beheer verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen komen van onbevoegden.
Presidio Bewind & Beheer waardeert uw vertrouwen en voldoet in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Presidio Bewind & Beheer verwerkt persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van de diensten van Presidio Bewind & Beheer en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt heeft aan Presidio Bewind & Beheer. 

Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat Presidio Bewind & Beheer uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Presidio Bewind & Beheer zoal voor u verwerkt

 • Voor- + Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Nationaliteit
 • BSN Nummer
 • Telefoonnummers en e-mailadres
 • Bankrekeningnummers
 • Referentienummers die u heeft bij instanties, organisaties en bedrijven
 • Gegevens of informatie over uw burgerlijke staat en eventueel over uw scheiding.
 • Gegevens of informatie van uw inwonende kinderen, die van belang zijn om financiën te kunnen behartigen en die invloed hebben op uw financiële situatie
 • Gegevens of informatie over uw gehele financiële situatie, denk daarbij aan alle vaste lasten die u heeft, alle inkomsten die u heeft en of al het vermogen dat u heeft.
 • Gegevens of informatie over een eventueel onverdeelde nalatenschap, waarbij ook gegevens van andere erfgenamen dienen te worden opgeslagen.
 • Gegevens of informatie die nodig zijn om aanspraak te maken op voorzieningen waar u recht op zou kunnen hebben
 • Gegevens (NAW) van uw familieleden die van belang zijn zodra u overlijdt.
 • Gegevens of informatie over uw schuldenproblematiek
 • Gegevens of informatie die derden aan Presidio Bewind & Beheer hebben verstrekt
 • Alle correspondentie die u met Presidio Bewind & Beheer heeft gevoerd
 • Gegevens of informatie die u zelf deelt met Presidio Bewind & Beheer

Presidio Bewind & Beheer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen. 

 • Presidio Bewind & Beheer verwerkt persoonsgegevens van u ten uitoefening van zijn wettelijke taak. De verwerking vindt altijd plaats ten behoeve van het behartigen van uw vermogensrechtelijke belangen
 • Om een zo goed mogelijk financieel beheer te kunnen voeren over al uw financiën in het kader van het beschermingsbewind.
 • Om informatie uit te kunnen wisselen met derden als dat in uw belang is om uw financiën naar behoren te kunnen regelen.
 • Informatie van en aan uw (psychosociale) hulpverleners kunnen worden uitgewisseld indien dit te goede komt van uw beschermingsbewind zaak.


Presidio Bewind & Beheer is vaak afhankelijk van de samenwerking met hulpverleners om zo uw beschermingsbewind zaken naar behoren te behartigen.

Uw persoonsgegevens uitwisselen met anderen

Presidio Bewind & Beheer zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van het beschermingsbewind of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het afleggen van een audit aan de rechtbank en de branchevereniging waar Presidio Bewind & Beheer bij is aangesloten

Maar ook wanneer u Presidio Bewind & Beheer daar (bij voorkeur schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven om iets te delen met derden.

Met instanties die uw gegevens verwerken in opdracht van Presidio Bewind & Beheer, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het softwareprogramma Onview dat Presidio Bewind & Beheer nodig heeft om uw financiële zaken te kunnen regelen. Presidio Bewind & Beheer blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Archieven

De gegevens die aan Presidio Bewind & Beheer worden aangeboden worden opgeslagen in de volgende systemen

 • Onview (softwarepakket voor bewindvoerders )
 • In een e-mail archief (digitaal)
 • Digitaal op de computer en op een externe harde schijf en in de cloud.

Deze archieven zijn alleen toegankelijk voor Presidio Bewind & Beheer en zijn alle beveiligd met wachtwoorden, die uitsluitend bij Presidio Bewind & Beheer bekend zijn en niet met derden worden gedeeld.
De persoonlijke gegevens worden minimaal 7 jaar en maximaal 8 jaar bewaard.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Presidio Bewind & Beheer. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met daarop de huidige datum vermeld mee te sturen. Hierbij kunt u het beste uw BSN en Foto zwart maken, ter bescherming van uw privacy. Presidio Bewind & Beheer zal zo snel mogelijk, doch binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Presidio Bewind & Beheer neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan u dat laten weten aan Presidio Bewind & Beheer. Bovendien heeft u ten alle tijden het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 – 2594 AV Den Haag

Wijzigingen

Presidio Bewind & Beheer kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website van Presidio Bewind & Beheer te plaatsen.
Indien nodig dient u zelf te kijken of de privacyverklaring onlangs is aangepast. 

De hier getoonde versie is van 25-5-2018.